blogger.com LADEEZKylie | Kylie Thailand Fan Blog: March 2011

Put Your Hands Up ( Pete Hammond Retro Edit )

| Friday, March 25, 2011ไม่ได้อัพมานาน ต้องขอโทษทุกท่านมา ณ ที่นี้ สำหรับมิกซ์นี้ จะพาท่านกลับสู่ความสนุกสนานของเพลงพ็อพฝั่งอังกฤษปลายยุค 80 ยุคที่ไคลี่แจ้งเกิดด้วยซาวนด์นี้แล