blogger.com LADEEZKylie | Kylie Thailand Fan Blog: กิจกรรม Kylie X Contest

กิจกรรม Kylie X Contest

| Monday, November 17, 2008รายละเอียดการสมัคร

- ให้ผู้สมัคร (ไม่จำกัดเพศหรืออายุ) แสดงความสามารถทางด้านการแต่งกายหรือการเต้นเลียนแบบ Kylie Minogue โดยการอัพโหลดไฟล์ VDO Clip (.wmv) ความยาวไม่เกิน 1 นาทีครึ่ง ผ่านทางเว็บไซท์ www.soundzeroradio.com/

การประกวดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2008

- การประกวดจะจัดขึ้นที่ลานเบียร์สิงห์ หน้า Central World ตั้งแต่เวลา 18.00 เป็นต้นไป
- ผู้สมัครจะต้องแต่งกายให้เหมือนใน VDO Clip เพื่อขึ้นทำการแสดงในวันงาน
- ผู้สมัครมีเวลาคนละ 1-2 นาที สำหรับโชว์การแสดงของตนเอง
- ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องอยู่ภายในวันงานประกาศผลเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
- มีการสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันบนเวที

รางวัลสำหรับผู้ชนะ
รางวัลแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท

รางวัลประเภทที่ 1
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การ Lips-Sing และการเต้นประกอบเพลง
1.บัตรชมคอนเสิร์ต Kylie Minogue ราคา 4,800 บาท จำนวน 2 ใบ
2.Meet & Greet กับ Kylie Minogue แบบใกล้ชิด

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การ Lips-Sing และการเต้นประกอบเพลง
1.บัตรชมคอนเสิร์ต Kylie Minogue ราคา 4,800 บาท จำนวน 2 ใบ
2.Meet & Greet กับ Kylie Minogue แบบใกล้ชิด

รางวัลประเภทที่ 2
- รางวัล Popular Vote ผู้ที่มีคะแนนโหวตสูงสุดผ่านทาง เว็บไซท์ Sound Zero Radio
1.บัตรชมคอนเสิร์ต Kylie Minogue ราคา 4,800 บาท จำนวน 2 ใบ
2.Meet & Greet กับ Kylie Minogue แบบใกล้ชิด

รางวัลประเภทที่ 3
- รางวัล Press Choice คัดเลือกในวันงาน (โหวตโดยสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงาน)
1.บัตรชมคอนเสิร์ต Kylie Minogue ราคา 4,800 บาท จำนวน 2 ใบ
2.Meet & Greet กับ Kylie Minogue แบบใกล้ชิด

*พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ห้ามเข้าร่วมประกวด
*ห้องสำหรับแต่งตัว ทีมงานจะจัดเตรียมไว้ให้


More detail : www.soundzeroradio.com/Kylie_Minoguep

0 comments: