blogger.com LADEEZKylie | Kylie Thailand Fan Blog: Fanny Pak - Speaker Phone

Fanny Pak - Speaker Phone

| Wednesday, December 16, 2009


ในรายการ America's Best Dance Crew season 2 มีวงที่แข่งเต้น เก๋มาก ชื่อ Fanny Pak กับสไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองได้(แอบเชียร์วงนี้ตอนดูรายการด้วย 80' ดี) ได้นำเพลง Speaker Phone มาเป็นเพลงโชว์อาจจะเป็นเพราะการไปทัวร์ NY เลยมีเพลงของไคลี่ในรายการอเมริกาแบบนี้ mixed by district 78

Fanny Pak - Speaker Phone

0 comments: